Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua theo danh mục sản phẩm hay trên trang chủ (đầy đủ nhất là ở trang sản phẩm) và click vào ảnh sản phẩm để xem thông tin chi tiết hơn. Bấm nút Mua hàng để cho sản phẩm vào giỏ hàng của bạn, website hiện ra 3 lựa chọn: Tiếp tục mua hàng, Xem giỏ hàng, Đặt hàng và thanh toán. Nếu bạn chỉ mua sản phẩm đó, chọn xem giỏ hàng hoặc đặt hàng và thanh toán. Nếu bạn muốn tiếp tục mua sản phẩm, thì bấm vào nút Tiếp tục mua hàng. 

Bước 2: Trong trường hợp các bạn chưa đăng ký thành viên hoặc chưa đăng nhập, khi nhấn nút "Đặt hàng và thanh toán", hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký thành viên.

Bước 4: Bạn sẽ thấy trang yêu cầu xác nhận lại đơn hàng, giá tiền và tên người nhận, địa chỉ giao hàng và số điện thoại liên lạc, email (hệ thống sẽ gửi đơn hàng về email của bạn)..

Bước 5: Hoàn tất đặt hàng và đợi nhận hàng và thanh toán.

Sau khi nhận được đơn hàng của bạn, hệ thống tự động gửi email xác nhận đơn hàng về email của bạn, đồng thời Công ty sẽ phản hồi với bạn lại trong vòng 1 ngày làm việc để xác nhận giao hàng, chuyển hàng hoặc thông báo các trường hợp đơn hàng gặp sự cố.