KÈM 2 LOẠI NẮP: NẮP BẬT MỞ & NẮP DÙNG LÀM CỐC RÓT

Bình giữ nhiệt SP-HB10

1.150.000₫

Bình giữ nhiệt SP-HB08

1.050.000₫

Bình giữ nhiệt SP-HB06

950.000₫

Bình giữ nhiệt SC-ZT45

850.000₫
Lọc